Milieu

Houthandel Verwaest is in het bezit van de ecologisch verantwoorde certificaten FSC® en PEFC. Houthandel Verwaest is absolute voorstander van een gecontroleerd wereldwijd bosbeheer. Vraag naar onze FSC® en PEFC gecertificeerde producten

Onze aansluitingsnummers:

Beide nummers behoren tot het groepscertificaat van Suricata bv en staan onder controle van SCS Global Services, de instantie die waakt over het correct toepassen van het aangegane bosbeheer-engagement.

FSC

FSC®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC® streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.


PEFC

PEFC

PEFC is een label dat de consument garandeert dat het hout of het papier zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. PEFC, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, is het letterwoord voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. Het PEFC-systeem dat wereldwijd vertegenwoordigd is, is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.